interactieve talk rond zelfbeeld, identiteit, labels, de invloed van sociale media op ons zelfbeeld, mentale gezondheid en stress

Mijn visie & waarden

Voor een succesvolle & doeltreffende voorstelling

"Wat je verwacht, wordt meestal waarheid. Je kunt dus maar beter het beste verwachten!"

roel-beckers-interactieve-schoolvoorstelling-rond-pesten-cyberpesten-en-respect-voor-het-secundair-onderwijs10

Het Pygmalion effect

Het Pygmalion -of Rosenthal- effect is een psychologisch fenomeen dat de manier waarop mensen elkaar beïnvloeden helder en concreet uitlegt. Het model legt uit dat wat wij geloven over iemand ons gedrag tegenover die persoon (al dan niet bewust) beïnvloedt. Dit heeft dan weer een impact op wat anderen over zichzelf geloven en hoe zij zich tegenover ons zullen gedragen. Dit gedrag versterkt vaak de ideeën die we over iemand hebben. 


Als spreker voor jongeren in het secundair, probeer ik me steeds bewust te zijn van de invloed van mijn ideeën en gedrag op de groep. Ik kies er dan ook actief voor om stereotypes en andere negatieve ideeën te laten varen, zodat elke groep en de individuen binnen de groep de kans krijgen om zichzelf te laten zien. Deze respectvolle en open houding zorgt er steeds opnieuw voor dat ik de jongeren positief kan beïnvloeden en inspireren. Het resultaat? Een positieve en ondersteunende atmosfeer in de zaal, waarin iedereen zich veilig voelt.

Mijn belofte aan jou en jouw jongeren: Ik zal altijd met een open blik en positieve verwachtingen voor de groep staan, zonder vooroordelen of stereotypes in het achterhoofd.

Van negatieve situaties naar positieve principes

Stel je voor, je staat bij de bakker en de persoon voor je zegt: 

"Bakker, ik wil géén volkorenbrood, ook géén wit brood en ik lust zéker geen meergranenbrood!" Dat zou vreemd zijn. 

In plaats daarvan is het duidelijker en efficiënter om te zeggen: "He, bakker, Ik wil graag 5 croissants!" 


De meeste schoolvoorstellingen focussen op een negatieve, ongewenste situatie die uitgebreid in beeld gebracht wordt. De jongeren krijgen dan een gevaarlijk of ongewenst scenario te zien en welk effect deze situatie heeft op het slachtoffer of doelwit van de situatie. 


Ik gooi het liever over een andere boeg; In plaats van jongeren te vertellen dat ze bv. niet mogen pesten, geef ik hen liever praktische strategieën en technieken om zich actief in te zetten voor een positief en respectvol schoolklimaat waarin iedereen zich thuisvoelt. Hoewel ik tijdens de voorstelling enkele voorbeelden geef van pestsituaties, dienen deze enkel als basis voor de tips en strategieën voor de jongeren.

Mijn talks focussen dus niet op negatieve situaties of doemscenario's, maar op positieve principes. 

Wat zijn de voordelen van jongerencoaching voor het verbeteren van vriendschappen en connecties?

We werken actief aan attitude + kennis + vaardigheden

Uniek aan mijn talks is dat ik steeds actief werk aan de waardevolle driehoek van attitude, kennis en vaardigheden. Waar de meeste schoolvoorstellingen of sprekers slechts focussen op 1 van deze 3 aspecten, zijn mijn talks een compleet systeem waarbij alledrie deze domeinen actief aangesproken en behandeld worden. Tijdens de klassikale naverwerking worden deze kersverse attitudes, kennis en vaardigheden nog verder en concreter verankerd.
roel-beckers-interactieve-schoolvoorstelling-rond-pesten-cyberpesten-en-respect-voor-het-secundair-onderwijs137

Humor, want lachen doet leren

Wie zegt dat sprekers op school per definitie saai zijn? Mijn interactieve talks zitten vol zelfrelativerende humor. Deze humor is nooit "op-de-mens" gericht en wordt steeds aangepast aan de leeftijd van de jongeren die op dat moment voor me zitten. Maar waarom is humor zo'n een belangrijk onderdeel van de talk


Allereerst zorgt humor ervoor dat de jongeren me zien als mens en niet als de zoveelste "saaie spreker". Het doorprikt de '4e muur' vanaf het allereerste moment en zorgt voor een goede, menselijke connectie. Ook helpt de vlotte afwisseling van humor, kennis en concrete strategieën en tips om de aandacht gedurende de hele talk vast te houden en te richten. Tenslotte heeft humor een versterkend effect als het op leren aankomt. Als je het naar je zin hebt, neem je de dingen die je leert namelijk veel sneller en dieper op. Humor in een talk heeft dus enkel voordelen!

roel-beckers-interactieve-schoolvoorstelling-rond-pesten-cyberpesten-en-respect-voor-het-secundair-onderwijs48

Een hyper-interactieve talk!

Ik vind het belangrijk dat iedereen zich betrokken voelt bij de talk. Daarom zet ik enorm hard in op interactie tijdens de voorstellingen. Zo mogen de jongeren me op elk moment onderbreken om vragen te stellen en om zelf iets toe te voegen aan de talk. Er is méér dan voldoende ruimte voor een babbel of onverwachte kwinkslag. 

Mijn motivatie als spreker

Ik inspireer en motiveer jongeren, leerkrachten en ouders om via intrinsieke waarden en motivatie positieve keuzes te maken. En ik geef hen de tools en skills om hun brein en mindset een gezonde boost te geven. De jongeren van nu zijn de toekomst van morgen en ik wil graag samen met jou in hen investeren.

Als leerkracht weet je dat jongeren inspireren en motiveren geen job is. Het is een missie, een levenskeuze. Maar soms, door stress, conflicten of oneindige vergaderingen kan die missie wel eens beginnen aanvoelen als een job. Daarom investeer ik ook in leerkrachten, want de intrinsieke motivatie en drive die je zelf voor de klas uitstraalt, is de positieve golf waarop jouw jongeren veilig en comfortabel kunnen surfen.
Roel Beckers - Mijn visie op interactieve schoolvoorstellingen

8 kernwaarden waar ik voor ga

  • Ik zie een mens, geen label, afkomst of studierichting.

  • Ik help jongeren om te geloven in zichzelf.

  • Ik ondersteun jongeren om de best mogelijke versie van zichzelf te zijn.

  • ik activeer het potentieel van jongeren en de talenten die zij in zich hebben. 

  • Ik help jongeren om het beste uit hun leven te halen, nu en in de toekomst.

  • Ik tracht achter élk gedrag de positieve intentie te zien.

  • Falen bestaat niet, enkel feedback.

  • Het verleden staat niet gelijk aan de toekomst.

Klinkt dat goed? Ik maak graag tijd voor een babbel. 0456 345 059 of Roel@inspirethefuture.be